Κύστη κόκκυγος στα παιδιά

Η κύστη κόκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι μια φλεγμονή του δέρματος, στη μεσογλουτιαία πτυχή . Οφείλεται στην διείσδυση τριχών μέσα στο δέρμα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται από τον οργανισμό αντιδραστικά ένα κυστικό περίβλημα γύρω από τις τρίχες. Στα αρχικά στάδια εμφανίζεται ως μονήρης μάζα αλλά όταν μεταπίπτει σε χρονιότητα συνοδεύεται από συρίγγια. Τα συρίγγια αυτά φαίνονται σαν μικρές τρύπες οι οποίες, όμως, επικοινωνούν κάτω από το δέρμα, με την κύρια κύστη και, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, δημιουργείται ένα ολόκληρο δίκτυο στην περιοχή καθιστώντας πολύπλοκη την αντιμετώπισή του.

Κατά την εφηβεία είναι συχνότερη στα αγόρια σε αναλογία 4:1, ενώ στην παιδική ηλικία είναι συχνότερη στα κορίτσια.

Οι βασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες είναι:

Αυξημένη τριχοφυΐα τοπικά.

Παχυσαρκία.

Επαναλαμβανόμενος τραυματισμός του δέρματος ύπερθεν του κόκκυγα.

Καθιστική θέση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ορμονικοί παράγοντες.

Οικογενής προδιάθεση (άτομα με οικογενειακό ιστορικό κύστης κόκκυγα έχουν τριπλάσιες πιθανότητες εκδήλωσης φλεγμονής).


Συνήθως γίνεται αντιληπτή ως μία ερυθρή διόγκωση στην κοκκυγική χώρα, η οποία συνοδεύεται από ενόχληση, εκροή ορώδους ή πυώδους υγρού που ρυπαίνει το εσώρουχο.

Στην οξεία φάση της φλεγμονής παρουσιάζεται ως εξής:

Μεγάλη κι επώδυνη φλεγμονώδης μάζα (απόστημα).

Το δέρμα της περιοχής είναι εξέρυθρο, οιδηματώδες και θερμό.

Εκροή δύσοσμου αιματηρού ή πυώδους υγρού.

Πόνος τοπικά και πυρετός.

Παρουσία τριχών που εξέρχονται από το συρίγγιο.

Στη χρόνια φάση της φλεγμονής παρουσιάζεται ως περιοδικό άλγος τοπικά με ή χωρίς εκροή υγρού και παρουσία ενός ή περισσότερων συριγγωδών πόρων στο δέρμα.

  Η διάγνωση είναι κλινική και διενεργείται από παιδοχειρουργό, ο οποίος θα σας προτείνει την εξατομικευμένη θεραπεία του παιδιού σας. Στην οξεία φάση απαιτείται διάνοιξη του αποστήματος, ενώ σε υποτροπή – χρόνια φάση εφαρμόζονται τεχνικές χειρουργικής εκτομής (ανοικτή – ημίκλειστη – κλειστή μέθοδος). Πρόκειται για χειρουργικές επεμβάσεις μιας ημέρας νοσηλείας, ενώ ο μικρός ασθενής επιστρέφει στην καθημερινότητά του με συγκεκριμένες οδηγίες.

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter