Παιδοχειρουργική ογκολογική φροντίδα

Όταν το παιδί έχει ογκολογική πάθηση πάσχει όλη η οικογένεια. Στον πιο δύσκολο αγώνα τους, στον αγώνα τους για ζωή, με την ίδια αγάπη για το άρρωστο παιδί μα και την οικογένειά του στέκεται μια πολυπληθής ομάδα επαγγελματιών υγείας. Με την αρμονική συνεργασία αυτών η ολιστική φροντίδα του παιδιού και του εφήβου αλλά και της οικογένειάς τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς οδηγίες γίνεται πραγματικότητα. Βασικό και ως εκ τούτου αναπόσπαστο μέλος της ομάδας αυτής είναι ο Χειρουργός Παίδων.

Στην Παιδοχειρουργική Ογκολογία, η αντιμετώπιση του παιδιατρικού καρκίνου παρουσιάζει αλματώδη πρόοδο! Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση του ποσοστού πλήρους ίασης των μικρών ασθενών και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.

Στους μικρούς μας ογκολογικούς ασθενείς προσφέρουμε διευρυμένες υπηρεσίες σε επιστημονική συνεργασία με το εξειδικευμένο τμήμα Παιδοχειρουργικής Ογκολογίας του νοσοκομείου «Μητέρα» Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Δρ. Γιώργου Σπυρίδη.

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter