Χαλινός άνω χείλους στα βρέφη: τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα!

Η παλαιότερη αντίληψη πώς ένας βραχύς χαλινός άνω χείλους σχετίζεται με δυσκολία κατά το θηλασμό, όπως πόνος στο στήθος ή δυσχέρεια στη σύλληψη της θηλής από το νεογνό, σήμερα καταρρίπτεται! Με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα δεν έχει βρεθεί καμία συσχέτιση μεταξύ της χαμηλής πρόσφυσης του χαλινού του άνω χείλους στα ούλα με προβλήματα στο θηλασμό, ούτε και η συνύπαρξη βραχέως χαλινού γλώσσας με βραχύ χαλινό άνω χείλους.

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες δε συνιστούν τη σύγχρονη διατομή των χαλινών γλώσσας και άνω χείλους, μα την εξατομικευμένη προσέγγιση μετά από προσεκτική κλινική εξέταση από εξειδικευμένο Παιδοχειρουργό. Στις περισσότερες περιπτώσεις δε θα χρειαστεί διατομή του χαλινού του άνω χείλους, καθώς με τη χειρουργική διατομή διαπιστωμένου βραχέως χαλινού γλώσσας η δυσκολία στο θηλασμό λύνεται!!

Ο ειδικός Παιδοχειρουργός θα εκτιμήσει την ελαστικότητα και την ελευθερία κινήσεων που επιτρέπει ένας χαλινός με χαμηλή πρόσφυση στο άνω χείλος. Ένας παχύς χαλινός άνω χείλους με χαμηλή πρόσφυση φαίνεται να αυξάνει το διάστημα μεταξύ των τομέων οδόντων (2 μπροστινά δόντια) στα νεογιλά δόντια. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κενό αυτό καταλαμβάνεται από τα μόνιμα δόντια, όταν αυτά ανατείλουν και το πρόβλημα λύνεται αυτόματα. Για την πιθανότητα ορθοδοντικού προβλήματος ο Χειρουργός Παίδων θα σας παραπέμψει στον Παιδοορθοδοντικό.

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter