Χειρουργική Παίδων: τι ακριβώς είναι τελικά;

Η  Χειρουργική Παίδων αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα τηςΙατρικής, η οποία ασχολείται με τις χειρουργικές παθήσεις των παιδιών από τη νεογνική ηλικία έως και την ηλικία των 16 ετών.

 Η δημιουργία της προέκυψε από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι βαριές και στην πλειοψηφία των μικρών ασθενών θανατηφόρες συγγενείς ανωμαλίες κατά τη νεογνική ηλικία, σε συνδυασμό με τη σταδιακή κατανόηση πως το παιδί δεν αποτελεί “μικρογραφία” του ενήλικα και χρήζει ιδιαίτερης θεραπευτικής προσέγγισης.

Ιστορικά το πρώτο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο σύγχρονο δυτικό κόσμο θεωρείταιτοHôpital Necker-Enfants malades στο Παρίσι, το οποίο ιδρύθηκε το 1802. Το πρώτο ελληνικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο είναι το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Η Αγία Σοφία” το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1901.

 Η ειδικότητα γνώρισε μεγάλη άνθηση  στα μέσα του 20ου αιώνα όταν σε διάφορα Παιδιατρικά Νοσοκομεία ανά τον κόσμο, η εξέλιξη των χειρουργικών και της Αναισθησιολογίας επέτρεψαν τη διόρθωση σε νεογνά συγγενών ανωμαλιών που ως τότε θεωρούνταν ανίατες.

Στην Ελλάδα καθιερώθηκε θεσμικά με ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ειδίκευσης των ιατρών από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μέχρι τότε η Παιδοχειρουργική ασκούνταν από Γενικούς Χειρουργούς με εκπαίδευση ενός έτους σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Σήμερα απαιτείται επταετής εκπαίδευση των ιατρών και ο τίτλος ειδικότητας απονέμεται μετά από εξετάσεις.

Εν κατακλείδι το γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής Παίδων περιλαμβάνει τις χειρουργικές παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος, του ουροποιογεννητικού συστήματος,του θώρακος, των μαλακών μορίων και ορισμένες παθήσεις της κεφαλής και του τραχήλου στον παιδιατρικό πληθυσμό.

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter