0

Χειρουργική Παίδων: τι ακριβώς είναι τελικά;

Η  Χειρουργική Παίδων αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα τηςΙατρικής, η οποία ασχολείται με τις χειρουργικές παθήσεις των παιδιών από τη νεογνική ηλικία έως και την ηλικία των 16 ετών.  Η δημιουργία [...]