0

Αιμαγγείωμα: Η παρακολούθηση αρκεί. Πάντα;;

Τα αιμαγγειώματα αποτελούν ανωμαλίες των αγγείων του δέρματος με συχνότητα 4-5% στη βρεφική ηλικία. Συνήθως εμφανίζονται σποραδικά. Προκύπτουν από την άτακτη δημιουργία μικρών αγγείων σε [...]