0

Παιδοχειρουργική ογκολογική φροντίδα

Όταν το παιδί έχει ογκολογική πάθηση πάσχει όλη η οικογένεια. Στον πιο δύσκολο αγώνα τους, στον αγώνα τους για ζωή, με την ίδια αγάπη για το άρρωστο παιδί μα και την οικογένειά του στέκεται μια [...]

0

Χτύπημα στο κεφάλι: SOS συμβουλές

Η πτώση αποτελεί το συχνότερο αίτιο τραυματισμού της κεφαλής στα παιδιά. Ο μηχανισμός της κάκωσης σχετίζεται άμεσα με τη βαρύτητα αυτής και διαφέρει αναφορικά με την ηλικία. Στα νεογνά το [...]