0

Συχνότερα ατυχήματα των “μικρών εξερευνητών”: «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν» Ιπποκράτης

  Τα ατυχήματα αποτελούν τη συχνότερη αιτία σοβαρών τραυματισμών στην παιδική ηλικία. Οι μικροί εξερευνητές χαρακτηρίζονται από αυξημένη περιέργεια, τους γοητεύει η περιπέτεια, έχουν άγνοια [...]