0

Ο ρόλος του Παιδοχειρουργού στη δυσκοιλιότητα!

Η δυσκοιλιότητα αποτελεί νόσο που επηρεάζει σοβαρά την καθημερινότητα του παιδιού, προκαλώντας επιπλέον, ιδιαίτερο στρες στην οικογένεια . Στον καθορισμό αυτής συνεκτιμώνται η συχνότητα των [...]